Praktijk MIND

Wat zijn de kosten?

Sessie: €126,00 (dit geldt ook voor het intakegesprek).
Indien aanvullend verzekerd is een gedeeltelijke vergoeding mogelijk.
Zonder aanvullende verzekering geen vergoeding.
Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraar staat vermeld op de website SBLP
Afmelden of verplaatsen is mogelijk tot uiterlijk een dag voor de afspraak. Bij tijdige afmelding wordt niets in rekening gebracht.

Lid van de beroepsvereninging SBLP
KvKnr. 37148208
Btw id: NL001192360B40
ingeschreven bij RBCZ als registertherapeut
geregistreerd bij S.C.A.G. 10350
Indien u een klacht heeft zullen we deze bespreken om op te lossen.

Een klacht of een gevoel van onvrede kan ontstaan. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor u. Daarom heeft de SBLP de stappen op een rij gezet om uw klacht/onvrede zo goed mogelijk te behandelen. Bespreek uw probleem eerst zelf met uw zorgverlener. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door ongelukkige communicatie en-of bejegening. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Meer informatie vindt u op de website van de SBLP: https://sblp.nl/klacht-over-een-therapeut/.Komen wij er niet uit dan kunt u een melding maken bij de S.C.A.G  

Via de beroepsvereniging SBLP conformeer ik mij aan de “Code ethiek en Gedrag”. Zie website: www.sblp.nl

Mijn praktijk staat vermeld in de Zorggids Vergelijk & Kies en de AGB code/code praktijk, is opvraagbaar.